Lịch khai giảng các khóa học tháng 9

  • Trang chủ
  • Lịch khai giảng các khóa học tháng 9

Lịch khai giảng các khóa học tháng 9

Lớp học  Thời gian Khai giảng Đăng ký

SOLDIER_K68

Soldier

T2 + T4 + T6

08/09/2017 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfIfTikyHACGR8R0EJbdyFhLnINAwH0h4Tagv9sfHg_Yskt2w/viewform
Tối (18h30' - 20h30')

SOLDIER_K69

Soldier

T3 + T5 + T7

12/09/2017 Đăng ký
Tối (18h30' - 20h30')

SOLDIER_K70

Soldier

T2 + T4 + T6

13/09/2017 Đăng ký
Tối (18h30' - 20h30')

SOLDIER_K71

Soldier

T3 + T5 + T7

21/09/2017 Đăng ký
Tối (18h30' - 20h30')

Ranger 01_K103

Ranger 01

T2 + T4 + T6

22/09/2017 Đăng ký
Chiều (16h30' - 18h30')

Ranger 01_K104

Ranger 01

T2 + T4 + T6

25/09/2017
Sáng (09h30' - 11h30')

Ranger 01_K105

Ranger 01

T3 + T5 + T7

26/09/2017 Đăng ký
Chiều (14h00' - 16h00')

Ranger_K106

Ranger 01

T3 + T5 +T7

30/09/2017 Đăng ký
Tối (18h30' - 20h30')

Ranger_K107

Ranger 01

T2 + T4 + T6

04/10/2017 Đăng ký
Tối (18h30' - 20h30')