Khóa học ranger

Khóa học ranger

Khóa học HS Advanced - Khóa học giao tiếp - thuyết trình nâng cao:

 

Đây là khóa học giúp rèn luyện các phản xạ nghe - nói để tăng khả năng nói trước đông người để phù hợp với cuộc sống, học tập và công việc. HS Advanced giúp rèn luyện bản lĩnh và niềm tin khi nói tiếng anh.

Đối tượng khóa học Advanced:

Đã có nền tảng tiếng anh căn bản: phát âm chuẩn, số lượng từ vựng nhất định.

Đã qua quá trình học nhưng chưa đủ năng lực giao tiếp, thuyết trình.

Mong muốn học giao tiếp thuyết trình nâng cao.

Nhanh chóng mất đi khát khao, nhiệt huyết trong quá trình học.

Lộ trình khóa học:

Khóa học HS Advanced gồm 20 buổi (2 buổi với GVNN) buổi gồm 2 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Khởi động – xây dựng nền tảng:

Học làm quen với phản xạ nghe - nói thông qua việc lặp, bắt đầu từ tốc độ chậm và tăng dần theo thời gian học, xây dựng và phát triển nghị lực trong giai đoạn này.

Học phương pháp thuyết trình hiệu quả sử dụng phương pháp HS, tăng khả năng nói trước đông người, bắt đầu từ tốc độ chậm và tăng dần theo thời gian học.

 

 

Giai đoạn 2: Chuyên sâu giao tiếp – thuyết trình:

Tiếp tục rèn luyện phản xạ nghe – nói, tốc độ rèn luyện được đẩy cao và liên tục.

Nâng cao kỹ năng thuyết trình, mở rộng chủ đề phù hợp với cuộc sống – học tập – công việc. Được điều chỉnh và thúc đẩy hoàn thiện kỹ năng.

Giai đoạn này các học viên được tăng cường vốn từ vựng, các cấu trúc cú pháp, các chủ đề trong giao tiếp – thuyết trình hiệu quả.

Rèn luyện bản lĩnh – niềm tin về đích.

 

 

Giá trị sau khóa học:

Đổi mới về nhận thức, tư duy.

Giao tiếp & thuyết trình tự tin, trôi chảy chủ đề phục vụ cho cuộc sống – học tập – công việc.

Đặt nền tảng cho quá trình phát triển tiếng Anh những giai đoạn nâng cao.

Học phí khóa học:

Học phí: 2.950.000 VNĐ/ khóa

Lịch học khóa HS Advanced:

Học chính: 20 buổi/ khóa – 2 buổi/tuần – 2.5h/buổi

Học hỗ trợ - bổ sung: 21 buổi/khóa – 2 buổi/tuần – 2,5h/buổi