Giới thiệu

Giới thiệu

 
THÀNH LẬP TRUNG TÂM ANH NGỮ ESOLD

Với lòng đam mê ngôn ngữ - niềm tin và ý chí mãnh liệt kết nối cộng đồng ra toàn cầu, một nhóm người Việt trẻ thành lập Esold - mang trong mình một tinh thần Chiến binh cao độ

MỘT NĂM PHÁT TRIỂN

Xuất phát điểm từ nền tảng nhỏ bé – Esold với tinh thần tiến thủ và nỗ lực phấn đấu bất khuất, đã góp phần thúc đẩy sự phát triển hữu ích tới một bộ phận thế hệ trẻ Việt Nam.

CHẶNG ĐƯỜNG TIẾP THEO

Tiếp tục thực thi sứ mệnh của mình, Esold không ngừng sáng tạo - phát triển về mọi mặt, nhằm hệ thống hóa, chuyển tải những hệ giá trị mang tính đột phá trong lĩnh vực giáo và đào tạo.

 

Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi

Trung tâm anh ngữ ESOLD

Tầm nhìn

Góp phần nâng tầm hệ thống giáo dục - đào tạo Việt Nam

Sứ mệnh

Kết nối phát triển triển cộng đồng, thổi bùng ngọn lửa Khát vọng xây dựng Việt Nam

Giá trị cốt lõi

  • 1. Khát vọng & Hoài bão lớn
  • 2. Tinh thần chiến binh
  • 3. Tiên phong đổi mới - sáng tạo
  • 4. Năng lực thực thi vượt trội
  • 5. Không ngừng gia tăng hệ giá trị bền vững