Độc quyền ESOLD

Độc quyền ESOLD

Tại sao lại là ESOLD???

Logo ESOLD được phát triển bởi biểu tượng hai chữ cái đầu tiên trong từ “ Contribution & Crazy “.

  • Contribution: Cống hiến,với khát khao, hoài bão cống hiến xây dựng đất nước & thế giới thịnh vượng,bền vững.
  • Crazy: Cuồng nhiệt,luôn đốt cháy ngọn lửa tư duy và thổi bùng ngọn lửa khát khao hoài bão.

Logo ESOLD được phát triển bởi năm chữ cái với ý nghĩa:

  • E: English & Easy, huấn luyện và đào tạo tiếng anh đồng thời đơn giản hóa những vấn đề phức tạp, thực thi vượt trội.
  • SOL: Soldier, lấy tinh thần Chiến binh làm nền tảng, dám thách thức và dám Chiến thắng.
  • D: Desire, nơi hội tụ của những khát vọng lớn – thực thi sứ mệnh cao cả.

Hai màu xanh đỏ thể hiện thuộc tính dương,thuộc tính mạnh mẽ của tạo hóa vạn vật vũ trụ

Slogan là gì???

“THE SPIRIT OF SOLDIER”

Slogan ESOLD “THE SPIRIT OF SOLDIER”: Một tinh thần Chiến binh – nội lực, ngọn lửa mãnh liệt, thuộc tính tiên phong, Hội tụ đầy đủ sức mạnh & tinh nhuệ trong mỗi Chiến binh ESOLD.